Platforma e-learning Drukuj

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą w zakresie wdrożeń, administracji i utrzymania platformy edukacyjnej. Platformy e-learning'gowe to nowoczesna forma przekazywania wiedzy na odległość. Pozwala na realizowanie procesu kształcenia z wykorzystaniem najnowszych technologii. W ramach usługi proponujemy:

  • instalowanie, aktualizację i bieżący nadzór nad funkcjonowaniem składników oprogramowania,
  • zapewnienie ciągłości pracy platformy,
  • zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników,
  • monitorowanie wykorzystania zasobów fizycznych i logicznych platformy,
  • szkolenie użytkowników.

Przykładowa realizacja